Foto
25AUG

Lễ trao chứng chỉ khóa chăm sóc khách hàng cho nhân viên KFC

Lễ trao chứng chỉ khóa chăm sóc  khách hàng cho nhân viên KFC