Tin học ứng dụng theo yêu cầu doanh nghiệp

Các khóa học được xây dụng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Liên hệ để được tư vấn cụ thể.
foto

Một số khóa học Tin học Ứng dụng đã triển khai:

•SS-I01 Quản lý dự án với MS. Project 2010/2013

•SS-I02 Excel nâng cao

•SS-I03 Xây dựng biểu đồ chuyên nghiệp

•SS-I04 Pivot Chart - Công cụ phân tích dữ liệu

•SS-I05 Hàm và công thức

•SS- I06 VBA trong Excel 2013

•SS-I07 MS Visio 2010/2013 - Công cụ vẽ biểu đồ

•SS-I08 pháp trình bày chuyên nghiệp với Powerpoint

•SS-I09 Ứng dụng bản đồ tư duy trong công việc (Mind Map)

•SS- I10 Xử lý ảnh với Photoshop

•SS-I11 Thiết kế mẫu với Illustrator

•SS-I12 Ứng dụng Ms.Excel Dashboard trong báo cáo

Viện đào tạo Quốc tế ĐH Hoa Sen  cung cấp các dịch vụ đào tạo tại doanh nghiệp dựa trên các yêu cầu chuyên biệt, phù hợp từng mục tiêu và đặc thù của từng đơn vị, tổ chức.