Kỹ năng quản trị dành cho quản lý và lãnh đạo

Các khóa học được xây dụng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Liên hệ để được tư vấn cụ thể.
foto

Một số chuyên đề Quản trị dành cho cấp quản lý đã triển khai:

•SS-M1 Quản trị Nhân sự dành cho cấp quản lý

•SS-M2 Quản trị Logistics chuyên nghiệp

•SS-M3 Quản trị dự án (PMP)

•SS-M4 Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

•SS-M5 Quản trị hành chính văn phòng.

•SS-M6 Quản trị thực hành dành cho nhà quản lý.

•SS-M7 Quản trị tài năng và phát triển đội ngũ.

•SS-M8 Văn hóa doanh nghiệp.

•SS-M9 Kỹ năng tâm lý dành cho lãnh đạo và quản lý.

•SS-M10 Kỹ năng gia tăng động lực và truyền cảm hứng cho nhân sự.

•SS-M11 Kỹ năng đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự

Các khóa học được xây dụng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Liên hệ để được tư vấn cụ thể.