Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Việc cải thiện hạnh phúc sẽ làm tăng hiệu quả làm việc của nhân viên.
foto

BEING HUMAN AT WORK không nhằm phát triển các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp (profesional skills), mà tập trung trang bị các kỹ năng cuộc sống (life skills) giúp cá nhân phát triển chiều kích con người tại nơi làm việc.

Mục tiêu

Đối với cá nhân:

 • Gia tăng kết nối có chất lượng.
 • Xây dựng môi trường làm việc tích cực.
 • Hiệu quả và hạnh phúc trong công việc.

Đối với doanh nghiệp:

 • Gia tăng sự hài lòng của nhân sự với công ty.
 • Cải thiện hiệu quả làm việc.
 • Tôn vinh thương hiệu doanh nghiệp trong tiềm thức nhân sự và cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với nhân sự:

 • Tăng khả năng nhận thức bản thân.
 • Nhận diện những rào cản làm chậm sự phát triển của bản thân.
 • Biết cách ứng phó khi gặp stress và chế ngự những cảm xúc mạnh.
 • Mở rộng mối quan hệ và kết nối có chất lượng với nhân sự khác trong công sở.

Hệ thống các chuyên đề

 • LS01: Khoa học về hạnh phúc (Science of Happiness).
 • LS02: Thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence).
 • LS03: Nhận diện điểm mạnh (Reognizing Strengths).
 • LS04: Sự tự tin (Self-Confidence).
 • LS05: Hiệu quả cá nhân (Self-Efficacy).
 • LS06: Sự trì hoãn (Procrastination).
 • LS07: Kỷ luật bản thân (Self-Discipline).
 • LS08: Điều tiết cảm xúc (Emotional Regulation).
 • LS09: Quản lý căng thẳng (Stress Management).
 • LS10: Quản lý cơn giận (Anger Management).
 • LS11: Động lực nội tại (Self-Motivation).
 • LS12: Bản năng phục hồi (Resilience).
 • LS13: Cân bằng công việc và cuộc sống (Work Life Balance).
 • LS14: Phản hồi tích cực (Positive Feedback).
 • LS15: Quản lý mâu thuẫn (Conflict Management).
 • LS16: Ra quyết định có trách nhiệm (Responsible Decision Making).
 • LS17: Lắng nghe thấu cảm (Empathic Listenting).
 • LS18: Quản lý sự tập trung (Attention Management).
 • LS19: Khoa học tỉnh thức (Science of Mindfulness).
 • LS20: Thư giãn (Relaxation).

Tiến trình của một buổi chia sẻ

 • Vòng tròn chia sẻ (Sharing circle).
 • Giới thiệu ngắn về lý thuyết.
 • Hoạt động trải nghiệm/thực hành.
 • Chia sẻ cặp đôi hoặc nhóm nhỏ.
 • Chia sẻ nhóm lớn.
 • Thông điệp (Take home message).

Giảng viên phụ trách

 • Giảng viên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp và trải nghiệm cuộc sống.
 • Giảng viên có chuyên môn về tâm lý, quản trị.
 • Giảng viên có kỹ năng truyền đạt và truyền cảm hứng.